United Partners Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Uodpornienie efektywnego działania firmy organizującej wyjazdy na czynniki losowe kreujące utrudnienia w pracy stacjonarnej poprzez aplikację UP do zdalnego planowania i zarządzania wyjazdami.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest uniezależnienie się od wpływu kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii COVID19.

Łączna wartość projektu: 276 300,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 234 855,00PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.