United Partners Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Uodpornienie efektywnego działania firmy organizującej wyjazdy na czynniki losowe kreujące utrudnienia w pracy stacjonarnej poprzez aplikację UP do zdalnego planowania i zarządzania wyjazdami.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest uniezależnienie się od wpływu kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii COVID19.

Łączna wartość projektu: 276 300,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 234 855,00PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty firmy United Partners sp. z o. o.

https://www.greenpoland.net

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności i promocja marki firmy United Partners sp. z o. o. poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy United Partners sp. z o. o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności - wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Beneficjent: United Partners sp. z o. o.

Całkowita wartość projektu: 567 780 zł
Wartość dofinansowania: 454 224 zł
Okres realizacji: październik 2021 - październik 2022